Első közös kiállításunkban a kiterjesztett valóság médiumát vizsgáltuk arra fókuszálva, hogy milyen interakciós lehetőségeket hordoz magában, ezzel együtt szemügyre vettük és megtapasztaltuk a médiumot magát is. Olyan virtuális műveket hoztunk létre melyekkel a valóság elemein keresztül léphetünk interakcióba, magát a médium egy részét meghackelve. Így kerestünk fogáspontot a médiumon, kitörési lehetőséget zárt rendszerén.

Az általunk készített programba kódoltuk a kiállítás műveit, amiket a térben elhelyezett képekkel, objektumokkal hívhatunk elő.  Az általunk használt technológia alapja, hogy a készített program figyeli a futtató eszköz kameraképét, és amint detektálja valamely előre beállított ‘markerképet’, rárendereli a hozzárendelt tartalmat. Esetünkben ezt a kapcsolatot térképezik és használják fel munkáink.

A sorozat első eleme egy fraktál feldolgozás, tulajdonképpen egy kooperációs játék a kiállítás előterérben. A matematikai alakzat egyik megjelenési formáját markerként beolvasva egy nagyított képet kapunk, melyet eszközről eszközre közelebbi képek követnek, mígnem – mások segítségével – újra az egészet pillanthatjuk meg; a fraktál azon tulajdonságát lefordítva, mely szerint geometriája tetszőleges léptékű nagyítás után is azonos marad, ezáltal minden részlete magában hordozza az egészet.

A következő három alkotás a markerek mozgatásának virtuális téralakító képességét dolgozza fel:  felhő-rejtekéből ‘kihajlítható’ repülőgép, tavon keresztülúszó, világító árbocú hajó és egy tetrisz-elemekből kirakható kocka képében. Tovább haladva egy növény árnyképe távoli sirály hangokat idéz, összekapcsolva a lét változó voltát egy utazás emlékképével, hiszen az árnykép determinisztikus változása megszünteti a program számára az értelmezhetőséget. Bentebb egy plakát a Labor Galéria elzárt kiszolgálótereit mutatja úgy, mintha röntgenszemeink áthatnák a vastag tartófalakat. Az utolsó teremben Muybridge egyik mozgástanulmányát diavetítő pörgeti. A kutyát a falra helyezett távolságérzékelő szenzor ingerlésével bírjuk futásra, előle pedig szalad a virtuális strucc.

A többféle megközelítés egy kísérleti világképpé áll össze a médium kiforgatásának segítségével.

 


 

1200x1200repuloar1200x1200tetrisar

1200x1200hajofenyar

1200x1200muybridge1200x1200laborar

1200x1200ossz1200x1200labor_muybridgearu


recorded augmented reality works

lab_doku1_muykozel

lab_doku5_muybridge lab_doku4_tetris

lab_doku3_labor

lab_doku2_repulo