A szintvonal tengerszint feletti magasságot rögzítő adathalmaz, mely a legalapvetőbb tájékozódásra használt eszköz, a térkép egyik kulcsadata. A térkép véges számú adat megjelenítésével és azok absztrahálásával válik informatívvá. Napjainkban gyakran azonosítjuk légi és műholdfelvételekkel, melyek azonban nem dekódolhatóak, térben való eligazodáshoz kevéssé használhatóak plusz viszonyítási rendszer, vagy hozzáadott információk nélkül.

Az értelmezhetőség határait, valamint jel és jelölt kapcsolatát kutatjuk különböző tájakon. Mi az a viszonyrendszer, ami a látottakat értelmezi? Vajon egy domborzatot szemlélve mire lehet elég egy szintmagasság kijelölése? Pontosít, vagy csupán tovább absztrahálja a képet?
A projekt során felvételeinket egy drónról készítettük úgy, hogy kijelöltük az adott területet legjobban leíró tengerszint feletti magassági adatot, mely megadta a képek címét.

 


DCIM100GOPRO

320 m


DCIM101GOPRO

305 m


 

publikáció:

Balkon – inside express díj